ലേലത്തിൽ ആരെ കൊണ്ടുവരും Royals ; Rajsthan Royals റീടെൻഷൻ Analysis

  • 2 years ago
Rajasthan Royals Team After Retention | കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷം ഈ സീസണിൽ കീരീടം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത്

Recommended