Presidential Legal Counsel Enrile, dumalo sa pagdinig ng Committee on Consititutional Amendments

last year
Presidential Legal Counsel Enrile, dumalo sa pagdinig ng Committee on Consititutional Amendments; Enrile, naranasang mabuhay sa ilalim ng 1935 hanggang 1987 constitution

Recommended