LPA, nabuo sa loob ng PHL area of responsibility ; Easterlies, nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa

  • 2 years ago
LPA, nabuo sa loob ng PHL area of responsibility ; Easterlies, nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa

Recommended