Winwyn Marquez shares her training experience as Marine Reservist | PEP Inspires

3 years ago
Mula sa pagsuot ng korona at paghawak ng setro, nauwi sa pagsuot ng military helmet at paghawak ng riple si Winwyn Marquez nang mag-join siya ng training para maging miyembro ng Philippine Marines Reservists.

Sumuong sa matinding military training si Winwyn dahil na rin sa kagustuhan niyang maging isang marine reservist.

Panooring ang video na ito nang malaman ang pinagdaanan ni Winwyn na training at ma-inspire sa kanyang experience at mga natutunan sa marine reservist training na ito.

Para sa kaugnay na artikulo, i-click ang link na ito: http://bit.ly/WinwynMarineTraining

Watch more inspiring videos here: https://bit.ly/PEPinspires

Video Producer / Video Editor: Kim Justine Gan
Music: "Launch Control" by Thomas Garrad-Cole

Know the latest in showbiz on http://www.pep.ph!

Subscribe to our YouTube channel! https://www.youtube.com/PEPMediabox

Follow us!
Instagram: https://www.instagram.com/pepalerts/
Facebook: https://www.facebook.com/PEPalerts
Twitter: https://twitter.com/pepalerts

Visit our DailyMotion channel! https://www.dailymotion.com/PEPalerts

Join us on Viber: https://bit.ly/PEPonViber

Watch us on Kumu: pep.ph

Recommended