Sasakyan ng mga dating pangulo ng Pilipinas, makikita na sa isang museo sa Q.C.

5 years ago
Sasakyan ng mga dating pangulo ng Pilipinas, makikita na sa isang museo sa Q.C.

Recommended