Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Javier Milei

6 ngày trước

Milei denies possibility of salary increase for teachers

teleSUR English
teleSUR English
On Friday, Argentina’s president Javier Milei announced that there would not be an increase in the minimum wage for teachers, nor would there be a negotiation of an increase in payments to cope up with inflation. teleSUR

Visit our website: https://www.telesurenglish.net/ Watch our videos here: https://videos.telesurenglish.net/en
Xem thêm về
Đã thêm

3 tuần trước