Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
năm ngoái

Gauff outlasts Andreescu to set up Swiatek showdown

Stadium Astro
Stadium Astro
Coco Gauff battled past Bianca Andreescu in a thrilling three-set battle 6-4 4-6 6-3 in the San Diego Open.
Xem thêm về
Đã thêm

1 năm trước