Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Harvey Weinstein

27 ngày trước

Disturbing Details About Harvey Weinstein & Jeffrey Epstein's Relationship

Grunge
Grunge
Two incredibly powerful men, many horrendous crimes. The downfalls of Hollywood mogul Harvey Weinstein and financier Jeffrey Epstein are linked in some shocking ways.