Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

16 giờ trước

PBBM orders FDA to implement 20% discount, VAT exemption law for senior citizens

PTVPhilippines
PTVPhilippines
PBBM orders FDA to implement 20% discount, VAT exemption law for senior citizens