Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Oscar Pistorius

24 ngày trước

Chroniques criminelles

Télé 7 Jours
Télé 7 Jours
Le 14 février 2013 à Pretoria en Afrique du Sud, Oscar Pistorius abat sa compagne Reeva Steenkamp. Le 14 février 1998 à Saint-Michaels aux Etats-Unis, Steve Hricko périt dans l'incendie de sa chambre d'hôtel. Le 14 février 2012 à Brooklyn Center dans le Minnesota, Bret Struck est retrouvé baignant dans son sang.
Đã thêm

1 tháng trước