ದರ್ಶನ್‌ ಪ್ರಕರಣ: SPP ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

  • 26 days ago
ದರ್ಶನ್‌ ಪ್ರಕರಣ: SPP ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Recommended