'ആ കാഫിര്‍ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും'; KK.ശൈലജക്കെതിരെ പോസ്റ്റുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍

  • last month
Rahul Mamkoottathil facebook post against KK Shailaja | 'ആ കാഫിര്‍ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും'; KK.ശൈലജക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍

#RahulMamkoottathil

~HT.24~ED.21~PR.272~

Recommended