Kim Kardashian's Skims to open flagship stores in the US

  • 24 days ago
Kim Kardashian is opening flagship Skims stores in the US.