ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ | Narendra Modi | PM Modi Cabinet

  • last month
ಗೃಹ, ಹಣಕಾಸು, ರಕ್ಷಣಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ

#varthabharati #NarendraModi #PMModi #ModiCabinet #bjp

Recommended