ఐఏఎస్‍లనే ఇంఛార్జ్ వీసీలుగా నియమించిన ప్రభుత్వం | Oneindia Telugu

  • last month
Telangana govt appoints senior IAS officers as incharge Vice Chancellors for these Universities including Osmania, Kakatiya and JNTU.
వివిధ వర్శిటీలకు ఇన్‌ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్లను నియమించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.

~CA.43~VR.238~ED.234~HT.286~