Bác Tần Nguyễn nói về quy hoạch Bãi tắm Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Quy hoạch Quảng Ninh bác Tần nguyễn mà khen thì đúng chỉ có thể so sánh với 1 s… Xem thêm

  • 2 tháng trước
Bác Tần Nguyễn nói về quy hoạch Bãi tắm Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Quy hoạch Quảng Ninh bác Tần nguyễn mà khen thì đúng chỉ có thể so sánh với 1 số nước phát triển. Ai đi nhiều các nước rồi cho em hỏi thật có phải bãi tắm của Quảng Ninh thuốc Top đẹp nhất thế giới không?
- Xem thêm tại: https://www.tiktok.com/@thanhdat.bds
------------------------
#thanhdatbds #halong #quangninh #baichay #baibien #tannguyen #hatangquangninh #quyhoachquangninh #baichayhalong #baobienhalong #dcgr #xuhuong