దేశ రాజకీయాల్లో సమూల మార్పులు | Congress | Oneindia Telugu

  • last month
దేశంలో రాజకీయ మార్పు జరుగుతందని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్. గాంధీ భవన్ లో జరిగన ఉగాది వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు.
Congress Party Working President Mahesh Kumar Goud said that there will be a political change in the country and a favorable environment will be created for the Congress party. He participated in the Ugadi celebrations held at Gandhi Bhavan.

~CR.236~CA.240~ED.234~HT.286~

Recommended