ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ? | Sharan Pumpwell | BJP | Congress

  • 4 months ago
ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು !

#varthabharati #VHPleader #SharanPumpwell #congress #bjp

Recommended