Pia Arcangel para sa GMA Integrated News

  • 3 months ago
Pagtupad sa tungkulin ng isang mamamahayag– sa kabila ng kalamidad, pandemya o anumang hamon ang mas malaking misyon ni GMA Integrated News anchor Pia Arcangel.
Bilang News Authority ng Filipino, makakaasa kayo na buong tapang kaming maghahatid ng napapanahong balita bilang bahagi ng aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.

Recommended