ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಲಾಸಿ ಹಡಗು Seven Seas Navigator | Mangaluru | ship

  • 7 months ago
ದ.ಕ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

► ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರು ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಾಪುರ ತಲುಪಲಿರುವ ಹಡಗು

Recommended