"ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" | Mangaluru | Mohammed Aashiq

  • 7 months ago
"ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್‌ ತುಳುನಾಡು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ"

► ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್

Recommended