Sanhi ng pagkabulag ng ilang premature babies, talakayin! | Reporter’s Notebook

3 months ago
Bukod sa panganib ng pagiging kulang sa buwan, maaari ding tamaan ang mga premature baby ng ‘Retinopathy of Prematurity’ — isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng posibilidad na mabulag ang isang sanggol na ipinanganak na kulang sa buwan. Ano-ano nga ba ang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon? Sundan ang buong ulat sa video na ito.

Recommended