മന്ത്രിമാർ ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജി20 ഉച്ചകോടിയ്‌ക്കെത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

6 months ago


Prime Minister Narendra Modi wants ministers to use shuttle service to reach G20 summit

Recommended