Pagtatanim ng kape bagong kabuhayan ng mga taga Tuburan, Cebu

  • 7 months ago
Nakahanap ng bagong kabuhayan ang mga taga-Tuburan sa Cebu sa pagtatanim ng kape. Paano nga ba nila nadiskubre ang yamang maaaring dalhin sa kanila ng produktong ito?

Ang detalye sa report ni Cebu-based journalist Dale Israel.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended