कपड्यांमधून Nipples दिसतात? या Tips तुमच्या खूप कमी येतील | How To Conceal Nipples Under Clothes MA3

  • 11 months ago
कपड्यांमधून Nipples दिसतात? या Tips तुमच्या खूप कमी येतील | How To Conceal Nipples Under Clothes MA3

#lokmatsakhi #health #womencare #fashion

बऱ्याचदा एखाद्या Top मधून किंवा dress मधून nipples चा shape दिसतो. आणि पावसाळ्यात तर असं हमखास होतं. त्यामुळे हा problem होऊ नये म्हणून काय करावं? जाणून घेऊयात.