Transport sector sa unang taon ng Marcos admin nakaranas ng mga lubak
  • 9 months ago
Maayos at maginhawang paglalakbay sa ilalim ng 'Build Better More' infrastructure program ang ipinangako ng administrasyong Marcos.

Pero habang pinagugulong pa ang ilang proyekto ilang lubak ang tila dinaraanan ng sektor ng transportasyon.
Ang kaakibat nitong kalbaryo, pinapasan ng mga pasahero.

Magbabalita ang aming correspondent na si Gerg Cahiles.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines
Recommended