NCR mayors magpupulong sa regulaston ng tubog sa panahon ng El Niño

  • last year
Magpupulong ang Metro Manila mayors para talakayin ang posibleng regulasyon sa paggamit ng tubig dahil sa El Niño.

Ang detalye hatid ni Daniza Fernandez.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended