Coast Guard: Oil spill kumalat na rin sa Verde Island sa Batangas | News Night

  • last year
Hindi napigilang kumalat sa ibang probinsya ang mapaminsalang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Umabot na umano ito sa Verde Island Passage sa Batangas.

Ang mga detalye mula kay senior correspondent Gerg Cahiles.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended