Mga OFW na nakipagsapalaran sa Hong Kong, kilalanin! | Tadhana

  • last year
Sa kabila ng hirap, ilang Pilipino pa rin ang nagtitiis magtrabaho sa ibang bansa. Ang ilang kuwento ng mga OFW sa Hong Kong, muling balikan sa video na ito!

Recommended