Mga kabayanihan ng ilang OFW, muling balikan! | Tadhana

  • last year
Ngayong National Women’s month, muling balikan ang mga istorya ng kabayanihan ng ilang kababaihang sa ibang bansa! Kilalanin sila sa video na ito.

Recommended