DOH support group program para sa healthcare workers | Newsroom Ngayon

  • last year
Ang mga healthcare worker ang pundasyon ng health systems sa buong mundo. Kung wala sila, mapipilay ang operasyon sa mga ospital lalo't hindi pa rin tapos ang pandemya. Kaya dapat, binibigyan din ng importansya ang kanilang physical at mental health.

Kaugnay niyan, makakausap natin si Doctor Miguel Mantaring, ang Health Proclamation Bureau Division Chief ng DOH.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended