Breast prosthesis para sa mga breast cancer survivor, silipin! | Dapat Alam Mo!

  • 2 years ago
Para sa kababaihang biktima ng sakit na breast cancer at kinakailangang tanggalan ng dibdib o sumailalim sa mastectomy — may nabuong breast prosthesis o yung animo'y hugis suso na palaman o padding sa dibdib ang UP Diliman students na sina Jason at Minnie! Ito ang — “brakong.” Panoorin ang video.

Recommended