How to use Eyeshadow as Eyeliner | घरच्या घरी eye liner कसे लावायचा | Makeup Hacks | Lokmat Sakhi

  • 2 years ago
How to use Eyeshadow as Eyeliner | घरच्या घरी eye liner कसे लावायचा | Makeup Hacks | Lokmat Sakhi
#lokmatsakhi #makeuphacks #eyeshadow #eyeliner

आईलाइनर लावायला आपल्यासारख्यांना आज प्रचंड आवडतात पण कलर आईला येणार कसा लावायचा हा प्रश्न वेगळ्या सगळ्यांना असतो तो आज आपण बघणार आहोत की कलर आय लाइनर कसं लावायचं आणि ते घरच्या घरी कसा बनवायचा