Mga guro may apela sa full face-to-face classes

  • 2 years ago
Pinaghahandaan na ngayon ang full face-to-face classes sa darating na pasukan. Bagamat pabor ang mga guro dito, mayroon silang apela sa gobyerno.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended