House Majority Leader Martin Romualdez, inendorso ng malalaking political party para maging House Speaker

2 years ago
House Majority Leader Martin Romualdez, inendorso ng malalaking political party para maging House Speaker

Recommended