Shan Masood Superb Batting | Karachi Kings vs Multan Sultans | HBL PSL 7 | ML2G

  • 2 years ago
Shan Masood Superb Batting | Karachi Kings vs Multan Sultans | HBL PSL 7 | ML2G
#HBLPSL7 #KKvsMS #ShanMasood