Twitter CEO: जॅक डोर्सी यांचा TWITTER च्या CEO पदाचा त्याग , पराग अग्रवाल ट्विटरचे नवे सीईओ

  • 3 years ago
16वर्षे काम केल्यानंतर, मी ठरवले की आता सोडण्याची वेळ आली आहे आणि त्यामुळे मी राजीनामा देत आहे. पराग अग्रवाल आमचे सीईओ होणार आहेत. डोर्सी यांनी नवीन CEO पराग अग्रवाल यांना पुढील वाटचाली साठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Recommended