Regal Studio Presents: Moira finds the one! | The Signs

  • 3 years ago
Aired (October 10, 2021): Sa dinami-rami ng mga lalaking napupusuan ni Moira dahil sa signs, tanging isa lamang ang nakapagparamdam sa kanya ng sparks! Sino kaya ito?