ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅಫ್ಘನ್ನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ | Mangaluru Commissioner Shashi Kumar

  • 3 years ago
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅಫ್ಘನ್ನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ | Mangaluru Commissioner Shashi Kumar

#PublicTV #CommissionerShashiKumar #AfghanistanStudents #Mangaluru

Recommended