Pagkuha ng vaccination certificate o 'yellow card' | Newsroom Ngayon

  • 3 years ago
Paano ba kumuha ng international certificate of vaccination? Requirement na ito sa ilang bansa bago makapasok.Dito sa Pilipinas, Bureau of Quarantine ang naatasang mag-issue nito. Paano ang proseso? Makakausap natin si Dr. Neptali Labasan, senior medical officer ng Bureau of Quarantine.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended