Higit 300 ang natatanggap na tawag ngayon ng One Hospital Command Center kasabay ng pagiging 'moderate risk' ng hospital utilization sa NCR dahil sa pagdami muli ng COVID-19
  • 3 years ago
Higit 300 ang natatanggap na tawag ngayon ng One Hospital Command Center kasabay ng pagiging 'moderate risk' ng hospital utilization sa NCR dahil sa pagdami muli ng COVID-19
Recommended