AVATAR 2 - Official Trailer - James Cameron - Avatar 2 - Official - Trailer

2 năm trước
Avatar 2 dự kiến có 4 phần. Phần 2 bị trì hoãn một lần vào năm 2014 và lần tiếp theo là năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch mà nhà sản Jon Landau đưa ra thì Avatar 2 sẽ ra rạp vào dịp Giáng sinh 2021; Avatar 3 và Avatar 4 sẽ ra rạp lần lượt năm 2022 và 2024.

Duyệt thêm video