[Phỏng vấn Bazaar] Triệu Vy Châu Đông Vũ quả nhiên là "nâng lên được, đặt xuống được"

  • 4 năm trước
赵薇周冬雨果然“拿得起放得下”啊

Phụ đề tiếng Việt : #2zhaowei
https://www.facebook.com/lovezhaowei | www.2zhaowei.com
*********************************************************************