Infosys co founder NR Narayana Murthy touches Ratan Tata feet at an event in Mumbai | Ratan | Murthy

4 years ago
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಐಇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದರು. ಅ ನಂತರ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

Infosys co-founder NR Narayana Murthy touches Ratan Tata feet at an event in Mumbai. Photo went viral.

Recommended