Tenten, nagsimula na mag-aral ng salitang Italyano

4 years ago
Tenten, nagsimula na mag-aral ng salitang Italyano