Yna: ""walang araw na hindi ko sya minahal""

  • 5 years ago
Yna: ""walang araw na hindi ko sya minahal""