YFSF Exclusive: Pagiging maka-masa ni Eric Nicolas magiging advantage sa kanyang impersonation ni Heber Bartolome, ayon mismo sa folk rock musician

5 years ago
YFSF Exclusive: Pagiging maka-masa ni Eric Nicolas magiging advantage sa kanyang impersonation ni Heber Bartolome, ayon mismo sa folk rock musician

Recommended