Park Bom biểu diễn Spring trên đường phố

  • 5 năm trước
Park Bom lộ nhược điểm khi biểu diễn Spring trên đường phố Seoul (Hàn Quốc). Xem thêm trên https://www.yan.vn