Sau 1 năm ra mắt các thành viên của NINE PERCENT thay đổi ra sao?

  • 6 năm trước
9 thành viên của NINE PERCENT đã thay đổi rất nhiều, bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn và mạnh mẽ hơn khi chính thức bước vào guồng quay của giới giải trí.. Xem thêm trên https://www.yan.vn

Được khuyến cáo