iJuander: Iba't ibang uri ng pampaasim, ibinida sa 'I Juander'

  • 6 years ago
Karaniwang pampaasim sa mga putahe ang sampalok, kalamansi, kamias o santol. Ngunit alam n'yo ba na sa bayan ni Juan, marami pa palang gamitin na pampaasim sa pagkain?